Med yogan i fokus

Hej yogavänner!
Jag heter Rolf Hagberg och är född 6 september 1949 i Jungfruns tecken. Mina stora intressen är yoga, musik och astronomi. Jag bor i den lilla byn Röste utanför Bollnäs i Hälsingland. Röste är byn där bandyspelaren och artisten Gösta ’’Snoddas’’ Nordgren har sina rötter. Mina egna rötter har jag i Solna utanför Stockholm och flyttade till Röste med min familj 1978. De första 13 åren bodde vi i en lärarbostad, men 1991 flyttade vi in i en nybyggd villa.

   Intresset för yoga väcktes på 90-talet och jag började utöva yoga 1995. År 1997 åkte jag tillsammans med min fru Anita och döttrarna Lisen och Sanna till Indien för att lära mig mer om yogan och dess ursprung. (Min son Pontus stannade hemma i Röste och komponerade musik). Vi undervisades i yoga varje kväll av doktor Rao på taket till hans ayurvediska klinik. Under vistelsen i Indien insåg jag att yoga är ett värdefullt redskap för oss i västvärlden, ett redskap som kan användas för att öka vårt inre välbefinnande och få harmoni mellan kropp och själ. Men det dröjde några år innan jag bestämde sig för att bli yogalärare. I januari 2003 påbörjade jag mina studier i Livsyoga i Stockholm under ledning av Tomas Frankell.

   Jag bedriver endast privat yogaundervisning numera efter att tidigare haft undervisning på gymansienivå. Önskemålen om att kunna utöva yoga i Bollnäs har blivit allt fler på senare år och nu finns yoga på kvällstid för alla intresserade: onsdagar 18.30 i Bollnäs och måndagar 19.00 i Kilafors (se mer information i menyn).


Vad är yoga?
Ett citat ger en del av svaret: ”Livsyoga handlar om att tända vår inre glöd varje dag. Att fylla oss med ny kraft, ny energi så att vi kan möta vardagens glädjeämnen och svårigheter med balans och medvetenhet.”

   Yoga är i dag en accepterad metod för att sköta sin hälsa, att må bra. Allt fler börjar utöva yoga. Ordet yoga betyder ”förening”, en sammanlänkning av kropp och själ. Att utöva yoga handlar för vissa om ett andligt sökande efter mening och harmoni i livet. Andra använder yogan som en fysisk träningsform. För många är det mental träning. Hur man än väljer att se yogan, så kan den bli en livsstil. Genom andning, djup koncentration och fysiska övningar förenas kroppen med tanken och hjärtat. En av grundpelarna är just balansen mellan kropp, själ och sinne.

   Man behöver alltså inte vara religiös eller byta religion för att syssla med yoga. Däremot tillfredsställer den mångas sökande efter en träningsform som ser till helheten. För vissa blir de fysiska övningarna en ingång till olika former av meditation och andningsövningar, medan andra nöjer sig med den fysiska yogan.

   Yoga är att släppa taget. Att inte hänga sig fast vid en person eller en viss situation i ditt liv. Att leva som en varmhjärtad och rättvis person. Att njuta, men inte på någon annans bekostnad. För att leva så krävs mod. Och mod – det skaffar man sig exempelvis på yogamattan genom att göra rörelser man från början trodde var omöjliga. Yoga kan utövas av varje människa, gammal som ung, överviktig eller smal, sjuk eller frisk. Grundtanken i all yoga är acceptans och icke-dömande.


Meditation och andning
Ett yogapass pågår ungefär en och en halv timme. Det inleds med några uppvärmningsövningar, fortsätter med dagens kriya (olika yogaställningar) och avslutas med en längre vila. En meditation på 8–10 minuter kan också följa därefter. Mellan de olika kroppsställningarna vilar man. Jag vill poängtera att man inte ska jämföra sig med hur andra presterar, utan bara se till sina egna framsteg.

   Yoga är ingen tävling. Man ska inte jämföra sig med någon annan, bara med sig själv. Man märker sina framsteg i sin egen kropp. Det handlar inte heller om att lämna vardagen och meditera i en grotta. I stället hjälper yogan oss att leva ett rikt och meningsfullt liv i vardagen.

   En vanlig missuppfattning är att man måste sitta i skräddarställning på golvet för att utöva yoga. Det går alldeles utmärkt att sitta på en stol i stället. Yoga för pensionärer kan vara enklare övningar med betoning på till exempel andningsteknik. Andningen är en central del i allt yoga-utövande.

   Det finns mycket man kan associera till yoga. Kan man till exempel sätta samband mellan yoga och buddhismen, en av religionerna i bland annat Indien? Man ser ofta buddhister lotusställning, eller skräddarställning.
   Jag skulle vilja svara så här: Buddha, buddhismens förgrundsgestalt, var säkert bra på yoga, men religionen har inget med själva yogan att göra. Eftersom vi strävar efter föreningen av kropp och själ är det oundvikligt så, att en viss andlig aspekt kommer in i yoga-utövandet.

   På frågan om det finns moment som är särskilt svåra när man utövar yoga skulle mitt svar bli att övning ger färdighet. Det är som med allt annat. Det man aldrig gjort förr är oftast svårt de första gångerna.

   Jag skräddarsyr yoga-kurser för företag eller organisationer, men även fotbollslag och liknande. Jag håller även föredrag i ämnet yoga.

   Till stor hjälp under mina kurser är musiken som finns inom yogan. Denna musik är ofta meditativ och har ett speciellt syfte att påverka vår kropp. Vi kan säga att den är ett komplement till de olika ställningarna (asanas). Jag har beställt specialskriven musik av min son Pontus, mera känd som artisten Evan (se länk nedan). Har du en musikalisk idé inom vilken genre som helst, kan han förverkliga den.


   Jag nås via: Hemtelefon: 0278–202 28. Mobil: 072–243 28 19. E-post: rolf.hagberg@yogamedrolf.se.

Läs mer om yoga:

Stark rygg, stark bål
Tv: Studie: Yoga bästa medicinen mot ryggont
Spirit Voyage.com
Devanews.com
Rajyoga.org
3ho.org
Rootlight.se
Pontus ’’Evan’’ Hagberg, artist och låtskrivare

Kalla yoga-fakta
Enligt den yogiska filosofin är yogans syfte att nå en förening mellan kropp och själ. Det finns uppskattningsvis hundra olika typer av yoga. Av dem räknas 22 som traditionella yogaformer. Man talar om yogiska vägar. Det finns sju huvudvägar:
• Bhakti-Yoga
• Jnana-Yoga
• Karma-Yoga
• Raja-Yoga
• Hatha-Yoga
• Mantra-Yoga
• Tantra-Yoga
Historiskt sett har yoga utövats av människor i tusentals år i framförallt Tibet, Nepal och norra Indien. Man tror att yogan har funnits i minst 5 000 år. Från att ha varit en typiskt österländsk företeelse kom den till västvärlden i slutet av 1800-talet. Yogi Bhajan var en andlig ledare som introducerade sin egen yogaform Kundalini-yoga i USA i slutet av 1960-talet. Kundaliniyoga är en dynamisk och kraftfull gren på det stora yogaträdet. Yogi Bhajan, som avled 2004, grundade också 3HO Foundation i Tucson i Arizona i USA. 3HO står för Happy, Healthy, Holy Organisation. Han försökte under den gröna vågen på 1970-talet stävja de amerikanska ungdomarnas narkotikamissbruk. Yogan skulle bli ett substitut för drogerna. Målet var att få de unga att uppleva ett rus av yogan i stället för av drogerna.

   Det dröjde dock ett tag innan yogan kom till Sverige. Efter att ha lärt sig direkt av Yogi Bhajan introducerade Tomas Frankell, en av den svenska New Age-rörelsens förgrundsfigurer och välkänd och uppskattad kursledare och föredragshållare, Kundalini-yogan i Sverige i början av 1980-talet. För 26 år sedan, 1993, startade han Sveriges första lärarutbildning i Kundalini-yoga och var huvudansvarig för den fram till 1997. Då drog han igång en egen yogaskola där han undervisar i sin egen yogaform, Livsyogan. Han leder i dag lärarutbildningar i yoga runt om i landet.

   Inom Livsyogan återfinns alla de pass som används i Kundalini-yogan men med den skillnaden att den betonar föreningen mellan västerländsk och österländsk yoga. Västerländsk psykologisk insikt skapar en syntes med österländsk visdom. Vad innebär då Livsyoga rent konkret? Man kan beskriva Livsyoga som en gedigen verktygslåda för kropp och själ. Här finns kroppsställningar (asanas), andningsövningar (pranayamas), meditationer och mantras (heliga ljud). Dessa delar är sammanfogade i olika yogapass. De fokuserar på olika saker, till exempel att stärka immunförsvaret, öppna hjärtat eller skapa centrering. Vissa Livsyoga-pass är mer meditativa medan andra är kraftfulla och uthållighetskrävande. För många är dock yogan en andlig disciplin. Den hjälper oss att återknyta till själen – det eviga inom oss. Mängder av forskning visar i dag på yogans positiva hälsoeffekter:
• Ökad stresstålighet
• Balanserat blodtryck
• Förbättrad cirkulation
• Förbättrat immunförsvar och matsmältning
• Starka, smidiga och uthålliga muskler
• På det psykologiska planet ger yogan bland annat en ökad närvarokänsla, ett lugnare sinne och mer energi.

Kalender: Augusti 2019
visitor counter
Antal besökare sedan 25 januari 2019