Med yogan i fokus

Hej yogavänner!
Jag heter Rolf Hagberg och är född den 6 september 1949 i Jungfruns tecken. Mina stora intressenär yoga, musik och astronomi. Jag bor i den lilla byn Röste utanför Bollnäs i Hälsingland. Röste är byn som förknippas med bandyspelaren och artisten Gösta ’’Snoddas’’ Nordgren. Själv kommer jag från Solna utanför Stockholm och flyttade till Röste med min familj 1978. De första 13 åren bodde vi i en lärarbostad, men 1991 flyttade vi in i en nybyggd villa.

   Intresset för yoga väcktes på 90-talet och jag började utöva yoga 1995. Två år senare reste jag tillsammans med min fru Anita och döttrarna Lisen och Sanna till Indien för att lära mig mer om yogan och dess ursprung medan vår son Pontus stannade hemma och komponerade musik. Vi undervisades i yoga varje kväll av doktor Rao på taket till hans ayurvediska klinik. Under vistelsen i Indien insåg jag att yoga är ett värdefullt redskap för oss i västvärlden, ett redskap som kan användas för att öka vårt inre välbefinnande och få harmoni mellan kropp och själ.
   Det dröjde några år innan jag bestämde mig för att bli yogalärare. I januari 2003 påbörjade jag studier i Livsyoga i Stockholm under ledning av Tomas Frankell. När jag blivit färdig yogalärare fick jag chansen att undervisa i yoga vid Torsbergsgymnasiet i Bollnäs. Ämnet var då schemalagt. Jag hade både 50- och 100-poängskurser samt frivillig yogaundervisning vid sidan av min ordinarie tjänst som lärare i matematik och NO-ämnen. Nu arbetar jag inte som lärare längre, men fortsätter att bedriva yogaundervisning i Bollnäs och Kilafors.


Vad är yoga?
Ett citat ger en del av svaret: ’’Livsyoga handlar om att tända vår inre glöd varje dag. Att fylla oss med ny kraft, ny energi så att vi kan möta vardagens gläjeämnen och svårigheter med balans och medvetenhet.’’

   Yoga är i dag en accepterad metod för att sköta sin hälsa, att må bra. Allt fler börjar utöva yoga. Ordet yoga betyder ’’förening’’, en sammanlänkning av kropp och själl. Att utöva yoga handlar för vissa om ett andligt sökande efter mening och harmoni i livet. Andra använder yogan som en fysisk träningsform. För många är det mental träning. Hur man än väljer att se yogan, så kan den bli en livsstil. Genom andning, djup koncentration och fysiska övningar förenas kroppen med tanken och hjärtat. En av grundpelarna är just balansen mellan kropp, själ och sinne.

   Man behöver alltså inte vara religiös eller byta religion för att utöva yoga. Däremot tillfredsställer den mångas sökande efter en träningsform som ser till helheten. För vissa blir de fysiska övningarna en ingång till olika former av meditation och andningsövningar, medan andra nöjer sig med den fysiska yogan.

   Yoga är att släppa taget. Att inte hänga sig fast vid en person eller en viss situation i ditt liv. Att leva som en varmhjärtad och rättvis person. Att njuta, men inte på någon annans bekostnad. För att leva så krävs mod. Det skaffar man sig exempelvis på yogamattan genom att göra rörelser man från början trodde var omöjliga. Yoga kan utövas av varje människa, gammal som ung, överviktig eller smal, sjuk eller frisk. Grundtanken i all yoga är acceptans och icke-dömande.


Meditation och andning
Ett yogapass pågår ungefär en och en halv timme. Det inleds med några uppvärmningsövningar, fortsätter med dagens kriya (olika yogaställningar) och avslutas med en längre vila. En meditation på 8–10 minuter kan också följa därefter. Mellan de olika kroppsställningarna vilar man. Jag vill poängtera att man inte ska jämföra sig med hur andra presterar, utan bara se till sina egna framsteg.

   Yoga är ingen tävling. Man ska inte jämföra sig med någon annan, bara med sig själv. Man märker sina framsteg i sin egen kropp. Det handlar inte heller om att lämna vardagen och meditera i en grotta. I stället hjälper yogan oss att leva ett rikt och meningsfullt liv i vardagen.

   En vanlig missuppfattning är att man måste sitta i skräddarställning på golvet för att utöva yoga. Det går alldeles utmärkt att sitta på en stol i stället. Yoga för pensionärer kan bestå av enklare övningar med betoning på till exempel andningsteknik. Andningen är en central del i allt yoga-utövande.

   Det finns mycket man kan associera till yoga. Kan man till exempel sätta likhetstecken mellan yoga och buddhismen, en av religionerna i bland annat Indien? Man ser ofta buddhister lotusstllning, eller skräddarställning.
   Jag skulle vilja svara så här: Buddha, buddhismens förgrundsgestalt, var säkert bra på yoga, men religionen har inget med själva yogan att göra. Men eftersom vi strävar efter föreningen av kropp och själ är det oundvikligt så, att en viss andlig aspekt kommer in i yoga-utövandet.

   På frågan om det finns moment som är särskilt svåra när man utövar yoga skulle mitt svar bli att övning ger färdighet. Det är som med allt annat. Det man aldrig gjort förr är oftast svårt de första gångerna.

   Jag skräddarsyr yogakurser för företag eller organisationer, men även fotbollslag och liknande. Jag håller även föredrag i ämnet yoga.

   Musiken är till stor hjälp under mina kurser. Det finns särskilt framtagen yogamusik som ofta är meditativ med ett speciellt syfte att påverka vår kropp. Vi kan säga att den är ett komplement till de olika yogaställningarna (asanas). Jag brukar beställa specialskriven musik av min son Pontus, mera känd som artisten Evan (se länk nedan). Har du en musikalisk idé inom vilken genre som helst, kan han förverkliga den.

   Jag nås via: Hemtelefon: 0278–202 28. Mobil: 072–243 28 19. E-post: rolf.hagberg@yogamedrolf.se.

Läs mer om yoga:

Tv: Studie: Yoga bästa medicinen mot ryggont
Spirit Voyage.com
Devanews.com
Rajyoga.org
3ho.org
Rootlight.se
Pontus ’’Evan’’ Hagberg, artist och låtskrivare


Historiskt sett har yoga utövats av människor i tusentals år i framförallt Tibet, Nepal och norra Indien. Man tror att yogan har funnits i minst 5 000 år. Från att ha varit en typiskt öterländsk företeelse kom den till västvärlden i slutet av 1800-talet. Yogi Bhajan var en andlig ledare som introducerade sin egen yogaform Kundalini-yoga i USA i slutet av 1960-talet. Kundaliniyoga är en dynamisk och kraftfull gren på det stora yogaträdet. Yogi Bhajan, som avled 2004, grundade också 3HO Foundation i Tucson i Arizona i USA. 3HO står för Happy, Healthy, Holy Organisation. Han försökte under den gröna vågen på 1970-talet stävja de amerikanska ungdomarnas narkotikamissbruk. Yogan skulle bli ett substitut för drogerna. Målet var att få de unga att uppleva ett rus av yogan i stället för av drogerna.

   Det dröjde dock innan yogan kom till Sverige. Efter att ha lärt sig direkt av Yogi Bhajan introducerade Tomas Frankell, en av den svenska New Age-rörelsens förgrundsgestalter och välkänd och uppskattad kursledare och föredragshållare, Kundalini-yogan i Sverige i början av 1980-talet. För 29 år sedan, 1993, startade han Sveriges första lärarutbildning i Kundalini-yoga och var huvudansvarig för den fram till 1997. Då startade han en egen yogaskola där han undervisar i sin egen yogaform, Livsyogan. Han leder i dag lärarutbildningar i yoga runt om i landet.

   Inom Livsyogan återfinns alla de pass som används i Kundalini-yogan men med den skillnaden att den betonar föreningen mellan västerländsk och österländsk yoga. Västerländsk psykologisk insikt skapar en syntes med österländsk visdom. Vad innebär då Livsyoga rent konkret? Man kan beskriva Livsyoga som en gedigen verktygslåda för kropp och själ. Här finns kroppsställningar (asanas), andningsövningar (pranayamas), meditationer och mantras (heliga ljud). Dessa delar är sammanfogade i olika yogapass. De fokuserar på olika saker, till exempel att stärka immunförsvaret, öppna hjärtat eller skapa centrering. Vissa Livsyoga-pass är mer meditativa medan andra är kraftfulla och uthållighetskrävande. För många är dock yogan en andlig disciplin. Den hjälper oss att återknyta till själen – det eviga inom oss. Mängder av forskning visar i dag på yogans positiva hälsoeffekter:Kalender: Augusti 2022
Till toppen av sidan